Koutník & Partner,
advokátní kancelář,  s.r.o.

Sídlo:
Rybná 682/14 (Burzovní palác)
110 05 Praha 1 - Staré Město
tel.: 222 191 727
fax: 222 191 700

Pobočka:
Zátkovo nábřeží 448/7
370 21 České Budějovice
tel.: 387 313 442
fax: 387 313 442


E-mail
:
   
   
koutnik@ak-koutnik.cz

Počítadlo přístupů:

Ověřit platnost certifikátu

 
 - se specializuje na právo obchodních společností, správu majetku, holdingové struktury, trusty a offshore služby
odrážka

zakládání společností (vč. evropských SE) a jejich změny

odrážka

prodej založených ready made společnosti (s.r.o., a.s. a SE)

odrážka

fúze a rozdělení společností

odrážka

převzetí jmění společností (vč. squeeze-out)

odrážka

změna právní formy společností

odrážka

realizace nepeněžitých vkladů do společností

odrážka

transformace podniku fyzické osoby na právnickou osobu

odrážka

akvizice akcií, obchodních podílů a podniků

odrážka

služby při aplikacích ust. § 196a ObchZ

odrážka

právní audity, koncernové právo

odrážka

likvidace společností

odrážka

poradenství v insolvenčních řízeních

odrážka

průběžné korporátní poradenství

 - zajišťuje související znalecké služby a oceňování majetku se spolupracujícími znaleckými ústavy a znalci

odrážka

oceňování podniků, akcií a obchodních podílů

odrážka

znalecká činnost při fúzích, rozdělení a změně právní formy

odrážka

stanovení přiměřeného vypořádání při squeeze-out

odrážka

oceňování nepeněžitých vkladů do společností

odrážka

oceňování pro účely dle ust. § 196a ObchZ

 

česky

english

пo pyccки

Created by Interneton s.r.o